Happy Valley - Contact us

Happy Valley - Contact us

Contact Us

Address: 36 Ma Chang Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, China
Zip Code: 510627
Leasing Contact: pengbaiyingzi@happyvalleygz.com
Marketing Contact: cxm@happyvalleygz.com
Leasing Hotline: +86-20-38842688
General Enquiries: +86-20-37260998